- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Bocka av en kryssruta i ett annat fönster Kategori: Forms
Inlagt: 2004-11-23
Läst: 1323
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar hur du kan bocka i eller bocka av en kryssruta som finns i ett annat fönster. 
Kod
procedure CheckCheckBox(hApp: HWND; ClassName: string ; bValue: Boolean; CheckBoxNr: Integer); 
var 
 i: Word; 
 hCheckBox: HWND; 
begin 
 if not IsWindow(hApp) then Exit; 
 for i := 0 to CheckBoxNr do 
  hCheckBox := FindWindowEx(hApp, hCheckBox, PChar(ClassName), nil); 
 if IsWindow(hCheckBox) then 
  SendMessage(hCheckBox, BM_SETCHECK, Integer(bValue), 0); 
end; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 CheckCheckBox(Handle, 'TCheckBox', True, 1); 
 // eller 
 // CheckCheckBox(Handle, 'CheckBox', True, 1); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -