- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort alla instanser av en sträng från en annan sträng Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-11-15
Läst: 1397
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Rubriken beskriver funktionen nedan ganska väl. 
Kod
function TrimAllStr(const S: string ; const Target : string ): string ;  
//func to remove instances of a string (Target) from a string (S).  
//e.g. TrimAllStr('ABthis ABis ABa ABtest', 'AB') will return 'this is a test'.  
var  
P: integer;  
begin  
Result := S;  
repeat  
P := Pos(Target, Result);  
if P > 0 then  
System.Delete(Result, P, Length(Target));  
until  
(P = 0);  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -