- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Markera alla fält i en TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-11-13
Läst: 1394
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion markerar samtliga fält i en TDBGrid. 
Kod
function GridSelectAll(Grid: TDBGrid): Longint;  
begin  
 Result := 0;  
 Grid.SelectedRows.Clear;  
 with Grid.Datasource.DataSet do  
 begin  
  First;  
  DisableControls;  
  try  
   while not EOF do  
   begin  
    Grid.SelectedRows.CurrentRowSelected := True;  
    inc(Result);  
    Next;  
   end;  
  finally  
   EnableControls;  
  end;  
 end;  
end;  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 GridSelectAll(DBGrid1);  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -