- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Always-on-top Kategori: Forms
Inlagt: 2004-10-27
Läst: 1350
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
SetWindowPos kan få ditt formulär att alltid stanna på top dvs. det blir alltid synligt oavsett om andra formulär öppnas senare. För att åsidosätta detta byter du ut HWND_TOPMOST mot HWND_BOTTOM. 
Kod
SetWindowPos( 
 Handle, 
 HWND_TOPMOST, 
 0,  
 0,  
 0,  
 0,  
 SWP_NOACTIVATE or SWP_NOMOVE or SWP_NOSIZE); 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -