- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera radbrytningar till CR/LF i en TMemo Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-10-11
Läst: 1426
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
En metod för att konvertera radbrytningar (WordWrap) till CR/LF (Character/LineFeed) i en TMemo-kontroll. 
Kod
const 
 limit = 67; 
var 
 S: String; 
 i: Integer; 
begin 
 S := Memo1.Text; 
 Memo1.Clear; 
 repeat 
  i := limit; 
  while S[i] <> ' ' do 
   Dec(i); 
  Memo1.Lines.Add(Trim(Copy(S, 1, i))); 
  Delete(S, 1, i); 
 until 
  Length(S) = 0; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -