- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Scrolla ett formulär via kod Kategori: Forms
Inlagt: 2004-09-25
Läst: 1317
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd WM_VSCROLL för att scrolla ett formulär via programkod. 
Kod
procedure TfrmMain.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState); 
begin 
 case Key of 
  VK_DOWN: //scrolla ned 
  begin 
   Perform( WM_VSCROLL, SB_LINEDOWN, 0 ); 
   Perform( WM_VSCROLL, SB_ENDSCROLL, 0 ); 
  end; 
  VK_UP: //scrolla upp 
  begin 
   Perform( WM_VSCROLL, SB_LINEUP, 0 ); 
   Perform( WM_VSCROLL, SB_ENDSCROLL, 0 ); 
  end; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -