- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Räkna antal ord i en TRichEdit Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-09-15
Läst: 1704
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion räknar ut hur många ord som finns inskrivna i en TRichEdit-kontroll. 
Kod
function GetIsWord: boolean; 
 var s: string ; //presume no word>255 chars 
   c: char; 
begin 
 result:= false; 
 s:= ' '; 
 while not eof(f) do 
     begin 
     read(f, c) ; 
     if not (c in ['a'..'z','A'..'Z'{,... etc}]) then break; 
     s:=s+c; 
     end; 
 result:= (s <>' ') ; 
end; 
 
procedure GetWordCount(TextFile: string ) ; 
begin 
  Count:= 0; 
  assignfile(f, TextFile) ; 
  reset(f) ; 
  while not eof(f) do 
   if GetIsWord then inc(Count) ; 
  closefile(f) ; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -