- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kryptera en sträng i Delphi.NET Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-09-04
Läst: 1498
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer ett exempel för att kryptera en sträng i Delphi.net. Du måste alltså ha NET-version av Delphi för att kodexemplet skall fungera. 
Kod
uses System.Security.Cryptography, System.Text;  
function Encrypt(const cleanString: string ): string ; 
var 
  ue : UnicodeEncoding; 
  clearBytes, hashedBytes : array of Byte; 
begin 
  ue := UnicodeEncoding.Create; 
  clearBytes := ue.GetBytes(cleanString) ; 
  hashedBytes := (CryptoConfig.CreateFromName('MD5') AS HashAlgorithm).ComputeHash(clearBytes) ; 
  Result := BitConverter.ToString(hashedBytes) ; 
 
  //Ta bort "-"'s 
  Result := Result.Replace('-',System.String.Empty) ; 
end; (* Encrypt *) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Exempel: 
HashedString := Encrypt('http://www.fuzzydizzie.com') ; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -