- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Detektera klick på minimera/maximera-knapparna Kategori: Forms
Inlagt: 2004-09-02
Läst: 1373
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd denna kod om du vill utföra något när användaren klickar på minimera eller maximera-knappen på ett fönster. 
Kod
public 
  procedure WMSysCommand 
   (var Msg: TWMSysCommand) ; 
message WM_SYSCOMMAND; 
... 
 
implementation 
... 
procedure TForm1.WMSysCommand; 
begin 
  if (Msg.CmdType = SC_MINIMIZE) or 
   (Msg.CmdType = SC_MAXIMIZE) then 
  MessageBeep(0) ; 
   
  DefaultHandler(Msg) ; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -