- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Strängfunktionerna Left, Mid och Right Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-08-30
Läst: 1450
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Tre strängfunktioner som plockar ut tecken från vänster, höger och i mitten från en sträng med angivna parametervärden. 
Kod
function RightStr 
  (Const Str: String; Size: Word): String; 
begin 
 if Size > Length(Str) then Size := Length(Str) ; 
 RightStr := Copy(Str, Length(Str)-Size+1, Size) 
end; 
 
function MidStr 
  (Const Str: String; From, Size: Word): String; 
begin 
 MidStr := Copy(Str, From, Size) 
end; 
 
function LeftStr 
  (Const Str: String; Size: Word): String; 
begin 
 LeftStr := Copy(Str, 1, Size) 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -