- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Välja flera rader i DBGrid från kod Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-08-30
Läst: 1451
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
När DBGrid-egenskaperna dgRowSelect och dgMultiSelect är valda kan du väla att markera flera rader med hjälp av kodexemplet nedan. 
Kod
procedure DBGridSelectAll(AGrid: TDBGrid) ; 
begin 
  AGrid.SelectedRows.Clear; 
  with AGrid.DataSource.DataSet do 
  begin 
   DisableControls; 
   First; 
   try 
    while not EOF do 
    begin 
     AGrid.SelectedRows.CurrentRowSelected := True; 
     Next; 
    end; 
   finally 
    EnableControls; 
   end; 
  end; 
end; 
 
//Anropa så här... 
DBGridSelectAll(DBGrid1) ; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -