- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Hindra användaren att ändra storlek på formulär Kategori: Forms
Inlagt: 2004-08-28
Läst: 1325
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Använd detta exempel om du vill förhindra användaren att ändra storlek på ditt formulär, men däremot tillåta förflyttning. 
Kod
private  
  procedure WMGetMinMaxInfo(var Msg: TWMGetMinMaxInfo); message WM_GETMINMAXINFO;  
end;  
 
{...}  
 
implementation  
 
procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var Msg: TWMGetMinMaxInfo);  
begin  
 inherited;  
 with Msg.MinMaxInfo^ do  
 begin  
  ptMinTrackSize.x := Form1.Width;  
  ptMaxTrackSize.x := Form1.Width;  
  ptMinTrackSize.y := Form1.Height;  
  ptMaxTrackSize.y := Form1.Height;  
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -