- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Håll kvar ett formulär i bakgrunden Kategori: Forms
Inlagt: 2004-08-10
Läst: 1303
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Utgå från detta exempel om du vill ha ett formlär som hela tiden stannar kvar i bakgrunden. 
Kod
protected  
 procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;  
 
//...  
 
procedure TForm.CreateParams(var Params: TCreateParams);  
begin  
 inherited CreateParams(Params);  
 if Assigned(Application.MainForm) then  
 begin  
  Params.WndParent := GetDesktopWindow;  
  Params.Style := WS_CHILD;  
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -