- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en sträng innehåller binära data eller vanlig text Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-08-03
Läst: 1383
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Egentligen är det ingen skillnad om en sträng är binär eller inte. Det är bara standard att de tecken som har lägre ASCII-kod än 32 är binära tecken. Därmed kan en funktion se ut som nedan för att ta reda på detta. 
Kod
function IsReadable(st:string ):Boolean; 
var 
 i: Integer; 
begin 
 Result := false; 
 for i := 1 to Length(st) do 
  if st[i] < #32 then 
   Exit; 
  Result := true; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -