- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Avrunda ett tal med angivnet antal decimaler Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-07-29
Läst: 1380
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna funktion avrundar ett tal med förutbestämt antal decimaler. 
Kod
function Rounder(var Value: Double; Decimals: Integer): Double;  
var  
 j: Integer;  
 A: Double;  
begin  
 A := 1;  
 case Decimals of  
  0: A := 1;  
  1: A := 10;  
  else  
   for j := 1 to Decimals do  
    A := A * 10;  
 end;  
 Result := Int((Value * A) + 0.5) / A;  
end;  
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
var  
 Value: Double;  
begin  
 Value := 23.56784;  
 //Result is 23.57  
 label1.Caption := FloatToStr(Rounder(Value, 2));  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -