- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera tecken till motsvarande ASCII-kod Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-07-14
Läst: 1472
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel konverterar angivet tecken till dess ASCII-kod och vice versa. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);  
var number:byte;  
character:char;  
begin  
 
character:=Edit1.Text[1];  
number:=Ord(character);  
Label1.Caption:='ASCII-code for character in Edit1 is ' + IntToStr(number);  
 
number:=StrToInt(Edit2.Text);  
character:=Chr(number);  
Label2.Caption:='Character with ASCII-code in Edit2 is ' + character;  
 
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -