- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Markera alla rader i en TDBGrid Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-07-11
Läst: 1509
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel markerar samtliga rader i en TDBGrid henom programkod. 
Kod
procedure SelectAllinGrid(grid: TDBGrid); 
var  
 saveBK: TBookmark; 
 i: integer; 
begin 
 with grid.DataSource.Dataset do 
 begin 
  for i := 0 to SelectedList.Count - 1 do  
   FreeBookmark(SelectedList.Items[i]); 
  SelectedList.Clear; 
  saveBK := GetBookmark; //Save current record position 
  DisableControls; 
  try 
   First; 
   while (not Eof) do  
   begin 
    SelectedList.Add(GetBookmark); 
    Next; 
   end; 
  finally 
   GotoBookmark(saveBK); //Restore original record position 
   Freebookmark(saveBK); 
   EnableControls; 
  end; 
end 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -