- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera första bokstaven i varje ord till en versal Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-07-09
Läst: 1468
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel gör om varje inledande bokstav i varje ord till en versal (stor bokstav). 
Kod
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);  
var  
 OldChange: TNotifyEvent;  
 OldStart: Integer;  
begin  
 with (Sender as TEdit) do  
 begin  
  OldChange := OnChange;  
  OnChange := nil;  
  OldStart := SelStart;  
  if ((SelStart > 0) and (Text[SelStart - 1] = ' ')) or (SelStart = 1) then  
  begin  
   SelStart := SelStart - 1;  
   SelLength := 1;  
   SelText  := AnsiUpperCase(SelText);  
  end;  
 
  OnChange := OldChange;  
  SelStart := OldStart;  
 end;  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -