- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera längden på en sträng Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-07-06
Läst: 1420
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
För att bestämma längden på en sträng måste man ta hänsyn till dess datatyp. Detta exempel returnerar antal tecken i en sträng bestående av Double-Byte-tecken. 
Kod
uses SysUtils; 
 
function AnsiLength(const s: string ): integer; 
var 
 i, n: integer; 
begin 
 Result := 0; 
 n := Length(s); 
 i := 1; 
 while i <= n do begin 
  inc(Result); 
  if s[i] in LeadBytes then inc(i); 
  inc(i); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -