- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Visa värden i binär form Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-07-02
Läst: 1429
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktioner som visar angivna värden binärt. 
Kod
function BinB(b: Byte): string ;  
var  
 s: string ;  
 i: word;  
begin  
 s := '';  
 for i := 7 downto 0 do  
  if (b and (1 shl i)) > 0 then  
   s := s + '1'  
 else  
  s := s + '0';  
 BinB := s;  
end;  
 
function BinW(w: Word): string ;  
var  
 s: string ;  
 i: word;  
begin  
 s := '';  
 for i := 15 downto 0 do  
  if (w and (1 shl i)) > 0 then  
   s := s + '1'  
 else  
  s := s + '0';  
 BinW := s;  
end;  
 
function BinL(l: Longint): string ;  
var  
 HL: HiLo absolute l;  
begin  
 BinL := BinW(HL.HiWord) + BinW(HL.LoWord);  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -