- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera registrering av COM-objekt Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-07-01
Läst: 1212
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Kontrollera i registret om ett COM-objekt är registrerat i operativsystemet. 
Kod
const 
 cKEY = '\SOFTWARE\Classes\CLSID\%s\InprocServer32'; 
var 
 sKey: string ; 
 sComServer: string ; 
 exists: boolean; 
 Reg: TRegistry; 
begin 
 Reg := TRegistry.Create; 
 try 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  sKey := format (cKEY, [GuidToString(ClassID)]); 
  if Reg.OpenKey(sKey, False) then 
  begin 
   sComServer := Reg.ReadString(''); 
   if FileExists(sComServer) then 
   begin 
    { ... } 
   end; 
  end; 
 finally 
  Reg.free; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -