- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kalkylera veckonummer Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-06-30
Läst: 1446
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktioner för kalkylerings av veckonummer m m 
Kod
function IsLeapYear( nYear: Integer ): Boolean;  
begin  
Result := (nYear mod 4 = 0) and ((nYear mod 100 <> 0) or (nYear mod 400 = 0));  
end;  
 
function MonthDays( nMonth, nYear: Integer ): Integer;  
const  
DaysPerMonth: array[1..12] of Integer = (31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);  
begin  
Result := DaysPerMonth[nMonth];  
if (nMonth = 2) and IsLeapYear(nYear) then Inc(Result);  
end;  
 
function WeekOfYear( dDate: TDateTime ): Integer;  
var  
X, nDayCount: Integer;  
nMonth, nDay, nYear: Word;  
begin  
nDayCount := 0;  
deCodeDate( dDate, nYear, nMonth, nDay );  
For X := 1 to ( nMonth - 1 ) do  
nDayCount := nDayCount + MonthDays( X, nYear );  
nDayCount := nDayCount + nDay;  
Result := ( ( nDayCount div 7 ) + 1 );  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -