- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ljudrutiner i Windows Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-06-19
Läst: 1344
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Diverse ljudrutiner. Läs och begrunda! 
Kod
program SoundProg; 
uses WinTypes, WinProcs, WObjects; 
const 
 ButtonID= 100; 
 
type 
 TMyApp = object(TApplication) 
  procedure InitMainWindow; virtual; 
 end; 
 
 PMyWindow = ^TMyWindow; 
 TMyWindow = object(TWindow) 
   But: PButton; 
   DurationCount: integer; 
  constructor Init(AParent: PWindowsObject; ATitle: PChar); 
  procedure MakeNoise(var Msg: TMessage); virtual id_First + ButtonID; 
  procedure WMKillFocus(var Msg: TMessage); virtual wm_First + wm_KillFocus; 
 end; 
 
procedure TMyApp.InitMainWindow; 
begin 
 MainWindow:= new(PMyWindow,init(nil,'Sound Window')); 
end; 
 
constructor TMyWindow.Init(AParent: PWindowsObject; ATitle: PChar); 
begin 
 DurationCount:= 0; 
 TWindow.Init(AParent, ATitle); 
 but:= New(PButton,init(@self,ButtonId,'&Make Noise',10,10,100,50,false)); 
end; 
 
procedure TMyWindow.MakeNoise(var Msg: TMessage); 
const 
 Duration = 100; 
var 
 err: integer; 
 Pitch: integer; 
begin 
 OpenSound; 
 for Pitch:= 1 to 84 do 
  begin          
   SetVoiceNote(1, Pitch, 10, 1); 
  end; 
 StartSound; 
 WaitSoundState(S_QueueEmpty); 
 StopSound; 
 CloseSound; 
end; 
 
 
procedure TMyWindow.WMKillFocus(var Msg: TMEssage); 
begin 
 messageBeep(0); 
end; 
 
 
var 
 x: TMyApp; 
begin 
 x.Init('Test'); 
 x.Run; 
 x.Done; 
end.

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -