- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

FuzzyDizzie » Delphi » Forum
Installera egna komponenter i Delphi2007
2009-08-16 21:06 - dprsys [Registrerad 2007-05-15]
Har problem med att installera egna programkomponenter vid nyinstallation av Delphi2007 i dator med Vista. Jag har tidigare för 2 år sedan lyckats få in de egna komponenterna men det verkar vara svårt upprepa de steg jag tog då för att installera. I tidigare versioner av Delphi (5:an) hade jag inga som helst problem med att installera egna konponenter men i ver 2007 har man tagit bort den funktion som gjorde detta enkelt. Hur gör man enklast ?

 
Installera egna komponenter i Delphi2007
2009-08-19 19:59 - dprsys [Registrerad 2007-05-15]
Jag har hittat följande väl fungerande instruktion från http://delphi.wikia.com/install:components

Install Components
From Delphi Programming

There are many components available on the Internet that come as a single .pas file rather than a complete package project. This is how to install these:

Delphi 1-7
   Use the Components -> Install Component menu entry to install the component into the default dclusr-Package.

all Delphi versions
   Create a new package using the File -> New
-> Other menu entry, add the component's unit to
that package, compile and install the package

Step by step instructions:

  1. File | New | Other... | Delphi Projects | Package, click OK
  2. Project | Add to Project [add units and/or Requires items]
  3. In Project Manager, right-click on Package1.bpl node and select Install
 


 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -