- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

  FuzzyDizzie » Delphi » Grundkurs » Introduktion
Operativsystem: Windows 95/98/ME/2000/XP
Delphiversion: Delphi 3 eller senare
Komponenter: Inga
  Publicerad: 2002-02-01
Läst: 6581
Röster: 48
Skribent: Staffan Berg

Rösta på artikeln

Vad är Delphi?
Delphi är ett utvecklingsverktyg som kan tillgodose användare på alla nivåer - från nybörjaren till den professionella utvecklaren. Delphi är ett s k kompilerande språk som bygger på Object Pascal som är en vidareutveckling av Turbo/Borland Pascal. Programmen som man skriver måste alltså kompileras (översättas till maskinkod) innan man kan köra dem. Här kan man jämföra med t ex Visual Basic som är ett interpreterande språk som tolkar den skrivna koden.

Vad måste jag ha?
För att kunna utveckla program i Delphi så måste du helst ha tillgång till ett utvecklingsverktyg. Att köpa ett sådant kostar en rejäl slant, men det finns möjlighet att använda Delphi gratis under en begränsad tid (f n 60 dagar). Om du har en snabb uppkoppling kan du ladda ned hela utvecklingsverktyget från Borlands webplats (http://www.borland.com/).
Sitter du med ett vanligt modem kan detta vara ganska drygt. Om du läser PC-tidningar så följer det nästan alltid med CD-skivor och på dessa brukar det ofta vara generöst med program (shareware  och freeware) men också fullständiga versioner av lite äldre versioner. Till exempel så hittade jag Delphi 3 i ett nummer med några år på nacken. Det finns även nyare demoversioner av Delphi som är tidsbegränsade till 60 dagar.

Förutom Delphi 3 Standard så finns gamla Delphi 1 med på CD-skivan. Dessutom följer ett program för att göra egna installationsprogram (Install Shield Express). När du kört igång installationsprogrammet är det bara att följa instruktionerna på skärmen.

Installation från nedladdad demoversion
För att installera 60-dagars demoversion av Delphi (som oftast är av senaste version) så gör du på samma sätt. Enda skillnaden här är att du behöver ha en lösenord och detta anmäls på Borlands websajt. De skickar sedan lösenorden på e-post. Därför måste du ange din e-postadress och dessutom svara på en del frågor. Efter att du gjort detta kan du använda programmet i 60 dagar.

Miljön i Delphi
När du installerat klart Delphi når du det enklast via Windows startmeny (Start|Program|Borland Delphi 3|Delphi 3). På skärmen kan du nu se de fyra fönster som standardmässigt startas då du sätter igång Delphi.

Du kan nu urskilja 4 fönster

  • Huvudfönstret med titeln "Delphi 3-Project 1
  • Ett formulärfönster med titeln Form1
  • Ett editorfönster för programkod som du kan se precis under formulärfönstret
  • Ett fönster för objektinspektorn

Huvudfönstret

Huvudmenyn
Under de olika rubrikerna i huvudmenyn döljer sig ytterligare rubriker. Bekanta dig med miljön i Delphi genom att klicka dig igenom undermenyerna. Är det något du undrar över kan Hjälpavsnittet vara intressant. Starta Hjälpen i menyn Help eller tryck F1-tangenten.

Verktygslådan
I detta fält finns ett antal snabbtangenter som du kan klicka på för att utföra de vanligaste kommandona. Håll muspekaren stilla över en symbol i någon sekund så uppenbara sig ett gult fält med en snabbförklaring. Du kan själv lägga till eller ta bort komponenter i verktygslådan genom att högerklicka och sedan välja Properties (egenskaper).

Komponentpaletten
I komponentpaletten kan du välja bland olika komponenter som du tänker placera ut på ditt formulär. Du får även här ett namn och en förklaring för de respektive komponenterna när du håller muspekaren stilla i en sekund över dem. Precis som för verktygslådan kan du konfigurera paletten genom att högerklicka och välja Properties. Formulärfönstret, objektinspektorn och editorn

Detta är tre andra viktiga fönster. När du startar upp Delphi ser du objektinspektorn längst till vänster. Till höger har du formulärfönstret (Form1) och framför den på bilden nedan editorn som innehåller kod som är knuten till formuläret.

Du kan få fram editorn på flera sätt:

  • verktyget Toggle Form/Unit i verktygslådan,
  • snabbtangenten F12
  • menyvalet View/Toggle Form/Unit i huvudmenyn

Formulärfönstret
Formuläret är fönstret som representerar programmets utseende, s k användargränssnittet. Ett Delphiprogram kan bestå av ett eller flera fönster med komponenter utplacerade som du har valt från komponentpaletten. När du ritat ut komponenter kan du sedan bestämma dess egenskaper dvs storlek, färg etc.

Editorn
Editorn är en mycket avancerad ordbehandlare, som är kopplad till formuläret med dess komponenter. Delphi ställer automatiskt iordning ett programskelett som du sedan bygger vidare på när du skriver din kod.

Objektinspektorn
Objektinspektorn visar egenskaperna för det objekt som är aktivt på formuläret. Det finns en koppling här mellan Formulärfönstret, Objektinspektorn och Editorn. I Objektinspektorn kan du förändra de flesta av en komponents egenskaper och när du klickar ner en komponent på formuläret ändras automatiskt koden i ediotrn så att detta återspeglas. 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -