- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kalkylera ålder Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-05-31
Läst: 1390
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna procedur räknar ut åldern på en person där födelsedatumet är känt. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Month, Day, Year, CurrentMonth, CurrentDay, CurrentYear: word; 
 Age: integer; 
begin 
 DecodeDate(DateTimePicker1.Date, Year, Month, Day); 
 DecodeDate(Date, CurrentYear, CurrentMonth, CurrentDay); 
 if (Year = CurrentYear) and (Month = CurrentMonth) and (Day = CurrentDay) then 
  Age := 0 
 else 
 begin 
  Age := CurrentYear - Year; 
  if (Month > CurrentMonth) then 
   dec(Age) 
  else 
   if Month = CurrentMonth then 
    if (Day > CurrentDay) then 
     dec(Age); 
 end; 
 Label1.Caption := IntToStr(Age); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -