- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ställa in PixelsPerInch i TPrinter Kategori: Skrivare
Inlagt: 2004-05-31
Läst: 1270
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel ställer in egenskapen PixelsPerInch hos aktuell skrivare. 
Kod
uses 
 Printers; 
 
var 
 MyFile: TextFile; 
begin 
 Printer.PrinterIndex := 2; 
 AssignPrn(MyFile); 
 Rewrite(MyFile); 
 Printer.Canvas.Font.Name := 'Courier New'; 
 Printer.Canvas.Font.Style := [fsBold]; 
 Printer.Canvas.Font.PixelsPerInch:= GetDeviceCaps(Printer.Canvas.Handle, LOGPIXELSY); 
 Writeln(MyFile, 'Print this text'); 
 System.CloseFile(MyFile); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -