- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en Paradoxtabell med ett räknarefält Kategori: Databaser
Inlagt: 2004-05-11
Läst: 1388
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel demonstrerar hur du går tillväga för att skapa en Paradox-tabell med ett räknarefält genom programkod. 
Kod
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 with Query1 do 
 begin 
  DatabaseName := 'DBDemos'; 
  with SQL do 
  begin 
   Clear; 
   Add('CREATE TABLE "PDoxTbl.db" (ID AUTOINC,'); 
   Add('Name CHAR(255),'); 
   Add('PRIMARY KEY(ID))'); 
   ExecSQL; 
   Clear; 
   Add('CREATE INDEX ByName ON "PDoxTbl.db" (Name)'); 
   ExecSQL; 
  end; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -