- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Automatisera Internet Explorer till att posta formulärdata Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2004-04-23
Läst: 1164
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel postar data från ett formulär från ditt Delphiprogram via Internet Explorer 
Kod
procedure TForm1.btnSubmitClick(Sender: TObject); 
var 
 EncodedDataString: string ; 
 PostData: OleVariant; 
 Headers: OleVariant; 
 I: Integer; 
begin 
 // First, create a URL encoded string of the data 
 EncodedDataString := 'FName=' + HTTPEncode(edtFirstName.Text) + '&' + 
  'Flavor=' + HttpEncode(cmbxFlavor.Text); 
 // The PostData OleVariant needs to be an array of bytes as large 
 // as the string (minus the NULL terminator) 
 PostData := VarArrayCreate([0, Length(EncodedDataString) - 1], varByte); 
 // Now, move the Ordinal value of the character into the PostData array 
 for I := 1 to Length(EncodedDataString) do 
  PostData[I-1] := Ord(EncodedDataString[I]); 
 Headers := 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' + #10#13; 
 // Finally, we just Navigate to the URL. Note that you may have to modify 
 // the path to your ASP page's location. 
 WebBrowser1.Navigate('http://localhost/scripts/navpost.asp', EmptyParam, 
  EmptyParam, PostData, Headers); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -