- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera radbrytningar till CR/LF i en TMemo Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-04-09
Läst: 1364
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
I en TMemo är det möjligt att konvertera radbrytningarna till CR/LF och öven hela kolumner med hjälp av ASCII-koderna 67 och 80. 
Kod
const 
 limit = 67; 
var 
 S: String; 
 i: Integer; 
begin 
 S := Memo1.Text; 
 Memo1.Clear; 
 repeat 
  i := limit; 
  while S[i] <> ' ' do 
   Dec(i); 
  Memo1.Lines.Add(Trim(Copy(S, 1, i))); 
  Delete(S, 1, i); 
 until 
  Length(S) = 0; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -