- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Räkna förekomster av sträng inuti en annan sträng Kategori: Strangar
Inlagt: 2004-04-04
Läst: 1315
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som räknar antal förekomster av angiven sträng inuti en annan sträng. 
Kod
function CountPos(const subtext: string ; Text: string ): Integer;  
begin  
 if (Length(subtext) = 0) or (Length(Text) = 0) or (Pos(subtext, Text) = 0) then  
  Result := 0  
 else  
  Result := (Length(Text) - Length(StringReplace(Text, subtext, ', [rfReplaceAll]))) div  
   Length(subtext);  
end;  
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -