- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela ljud från en resourcefil (*.RES) Kategori: Multimedia
Inlagt: 2004-03-01
Läst: 1257
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Du kan spela upp ljud vars information ligger lagrad i en resourcefil (*.RES). Inkludera kompileringsdirketivet i implementationssektionen. Sedan kallar du bara på SOUND-sektionen i denna fil enligt exemplet nedan.  
Kod
{$R MySoundRes.RES} 
{$R *.DFM} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 PlaySound('SOUND', 0, SND_RESOURCE); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -