- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Konvertera oktala tal till decimala tal Kategori: Matematik
Inlagt: 2004-01-09
Läst: 1291
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktion som utför det rubriken talar om. 
Kod
function OctToDec(OctStr: string ): string ; 
var 
 DecNum: Real; 
 i: Integer; 
 Error: Boolean; 
begin 
 DecNum:=0; 
 Error:=False; 
 for i:=Length(OctStr) downto 1 do 
 begin 
  if not (OctStr[i] in ['0','1','2','3','4','5','6','7']) then 
  begin 
   Error:=True; 
   ShowMessage('This is not octal number'); 
   Break; 
  end; 
  DecNum:=DecNum+StrToInt(OctStr[i])*Power(8, Length(OctStr)-i); 
 end; 
 if not Error then 
  Result:=FloatToStr(DecNum) 
 else Result:=''; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -