- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en ActiveX är installerad Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2003-12-11
Läst: 1161
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Denna metod kollar om en önskad ActiveX är installerad på destinationsdatorn. En bra metod för att undvika programfel. 
Kod
{ ... } 
var 
 strOLE: string ; 
begin 
 strOLE = "YourCOMServer.Application" {your ProgID} 
 if (CLSIDFromProgID(PWideChar(WideString(strOLE), ClassID) = S_OK) then 
 begin 
  { ... } 
 end; 
end; 
 
 
//Kontrollera i Windowsregistret 
 
{ ... } 
const 
 cKEY = '\SOFTWARE\Classes\CLSID\%s\InprocServer32' 
var 
 sKey: string ; 
 sComServer: string ; 
 exists: boolean; 
 Reg: TRegistry; 
begin 
 Reg := TRegistry.Create; 
 try 
  Reg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE; 
  sKey := format (cKEY, [GuidToString(ClassID)]); 
  if Reg.OpenKey(sKey, False) then 
  begin 
   sComServer := Reg.ReadString(''); 
   if FileExists(sComServer) then 
   begin 
    { ... } 
   end; 
  end; 
  finally 
   Reg.free; 
  end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -