- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Ta bort minimize knappen på en QuickReports förhandsgranskning Kategori: Skrivare
Inlagt: 2003-11-24
Läst: 1356
Inlagt av: Pelle
Beskrivning
Hur gör man för att inte låta användaren minimizera en förhandsgransking (QuickReport)? QuickReporten har ju inte någon property - Bordericons. Svar: Lägg till detta i din QuickReport: 
Kod
... 
 
uses QrPrev 
 
... 
 
procedure TQuickReport1.QuickRepBeforePrint(Sender:  
TCustomQuickRep; 
 var PrintReport: Boolean); 
var 
 i: Integer; 
begin 
 for i := 0 to Screen.FormCount - 1 do 
 begin 
  if Screen.Forms[i] is QrPrev.TQRStandardPreview then 
  begin 
   (Screen.Forms[i] as QrPrev.TQRStandardPreview)..BorderIcons := (Screen.Forms[i] as  
QrPrev.TQRStandardPreview).BorderIcons - [biMinimize]; 
  end; 
 end; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -