- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Hantera Excel Kategori: Objekt/ActiveX
Inlagt: 2003-10-21
Läst: 1230
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Exemplet visar hur du kan kontrollera ett inbäddat Excelobject. 
Kod
uses 
 OleAuto; // Delphi 3 
 ComObj; // Delphi 5 
 
var 
 vExcel: variant; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 vExcel := CreateOleObject('Excel.Application'); 
 vExcel.Workbooks.Add; 
 vExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(1).Range('A1').Value := 'Hello World'; 
 vExcel.Visible := True; 
end; 
 
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
 if not VarIsEmpty(vExcel) then vExcel.Quit; 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -