- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut en bitmapbild i exakt storlek Kategori: Skrivare
Inlagt: 2003-08-29
Läst: 1296
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta kodexempel skriver ut en bitmapbild på papper med exakt angivna mått. 
Kod
uses Printers; 
... 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
 Rec: TRect; 
 Rate: Double; 
begin 
 Image1.Picture.LoadFromFile('factory.bmp'); 
 Rate:=Image1.Picture.Height/Image1.Picture.Width; 
 Rec:=Rect( 
  5, 
  5, 
  Printer.PageWidth-5, 
  Trunc(Printer.PageHeight*Rate- 
   GetDeviceCaps(Printer.Handle,LOGPIXELSX))-5); 
 Printer.BeginDoc; 
 Printer.Canvas.StretchDraw(Rec,Image1.Picture.Graphic); 
 Printer.EndDoc; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -