- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Öppna skrivaregenskaperna Kategori: Skrivare
Inlagt: 2003-07-27
Läst: 1306
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel öppnar fönstret för skrivaregenskaperna. 
Kod
uses
 WinSpool;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 hPrinter: THandle;
 Device: array[0..255] of char;
 Driver: array[0..255] of char;
 Port: array[0..255] of char;
 hDeviceMode: THandle;
begin
 //can use other index than default or omit this statement if printer already selected
 Printer.PrinterIndex := - 1;
 Printer.GetPrinter(Device, Driver, Port, hDeviceMode);
if WinSpool.OpenPrinter(@Device, hPrinter, nil) then
  try
   PrinterProperties( Handle, hPrinter );
  finally
   WinSpool.ClosePrinter( hPrinter );
  end;
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -