- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Returnera serienumret från en ljud-CD Kategori: Multimedia
Inlagt: 2003-06-23
Läst: 1206
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Med detta exempel returnerar du serienumret som finns på varje ljud-CD (Audio-CD). 
Kod
uses MMSystem, MPlayer;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
mp : TMediaPlayer;
msp : TMCI_INFO_PARMS;
MediaString : array[0..255] of char;
ret : longint;

begin
mp := TMediaPlayer.Create(nil);
mp.Visible := false;
mp.Parent := Application.MainForm;
mp.Shareable := true;
mp.DeviceType := dtCDAudio;
mp.FileName := 'D:';
mp.Open;
Application.ProcessMessages;
FillChar(MediaString, sizeof(MediaString), #0);
FillChar(msp, sizeof(msp), #0);
msp.lpstrReturn := @MediaString;
msp.dwRetSize := 255;
ret := mciSendCommand(Mp.DeviceId,
MCI_INFO,
MCI_INFO_MEDIA_IDENTITY,
longint(@msp));
if Ret <> 0 then
begin
MciGetErrorString(ret, @MediaString, sizeof(MediaString));
Memo1.Lines.Add(StrPas(MediaString));
end
else
Memo1.Lines.Add(StrPas(MediaString));
mp.Close;
Application.ProcessMessages;
mp.free;
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -