- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spela in wave-filer Kategori: Multimedia
Inlagt: 2003-04-23
Läst: 1340
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Kodexempel som demonstrerar hur du spelar in wave-filer (*.wav). 
Kod
uses mmSystem;

{....}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);   // Spela in
begin
 mciSendString('OPEN NEW TYPE WAVEAUDIO ALIAS mysound', nil, 0, Handle);
 mciSendString('SET mysound TIME FORMAT MS ' +   // ställ in tiden  'BITSPERSAMPLE 8 ' +        // 8 Bit
  'CHANNELS 1 ' +           // MONO
  'SAMPLESPERSEC 8000 ' +       // 8 KHz
  'BYTESPERSEC 8000',        // 8000 Bytes/s
  nil, 0, Handle);
 mciSendString('RECORD mysound', nil, 0, Handle)
end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);   // Stoppa
begin
 mciSendString('STOP mysound', nil, 0, Handle)
end;


procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);   // Spara
var 
 verz: String;
begin
 GetDir(0, verz);
 mciSendString(PChar('SAVE mysound ' + verz + '/test.wav'), nil, 0, Handle);
 mciSendString('CLOSE mysound', nil, 0, Handle)
end;

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -