- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara och ladda skrivarinställningar Kategori: Skrivare
Inlagt: 2002-11-03
Läst: 1473
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel låter dig spara och läsa skrivarinställningarna från registret. 
Kod
uses
 printers, registry;

{$R *.dfm}

procedure SaveCurrentPrinterSettings( reg: TRegistry );
var
 Device, Driver, Port: array[0..80] of Char;
 DevMode: THandle;
 pDevmode: PDeviceMode;
begin
 Printer.GetPrinter(Device, Driver, Port, DevMode);
if Devmode <> 0 then
 begin
  {lock it to get pointer to DEVMODE record}
  pDevMode := GlobalLock( Devmode );
  if pDevmode <> Nil then
  try
   reg.WriteBinaryData(device, pDevmode^, sizeof( TDevicemode ));
  finally
   {unlock devmode handle.}
   GlobalUnlock( Devmode );
  end;
 end;
end;


procedure LoadCurrentPrinterSettings( reg: TRegistry );
var
 Device, Driver, Port: array[0..80] of Char;
 DevMode: THandle;
 pDevmode: PDeviceMode;
begin
 Printer.GetPrinter(Device, Driver, Port, DevMode);
if Devmode <> 0 then
 begin
  {lock it to get pointer to DEVMODE record}
  pDevMode := GlobalLock( Devmode );
  If pDevmode <> Nil then
  try
   reg.ReadBinaryData(device, pDevmode^, sizeof( TDevicemode ));
  finally
   {unlock devmode handle.}
   GlobalUnlock( Devmode );
  end;
 end;
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 reg: TRegistry;
begin
 reg:= TRegistry.Create( KEY_READ OR KEY_WRITE );
 try
  reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  if reg.OpenKey('Software\PB\Test', true) then
  try
   SaveCurrentPrinterSettings( reg );
  finally
   reg.CloseKey;
  end
 finally
  reg.free
 end;
end;


procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 reg: TRegistry;
begin
 reg:= TRegistry.Create( KEY_READ );
 try
  reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
  if reg.OpenKey('Software\PB\Test', false) then
  try
   LoadCurrentPrinterSettings( reg );
  finally
   reg.CloseKey;
  end
 finally
  reg.free
 end;
end;


procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
 printdialog1.execute
end; 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -