- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Kontrollera om en cell är markerad i TStringgrid Kategori: Komponenter
Inlagt: 2009-10-15
Läst: 6556
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Funktionen returnerar True om en angiven cell är markerad i en TStringgrid.
Kod
function IsCellSelected(StringGrid: TStringGrid; X, Y: Longint): Boolean;  
begin  
 Result := False;  
 try  
  if (X >= StringGrid.Selection.Left) and (X <= StringGrid.Selection.Right) and  
   (Y >= StringGrid.Selection.Top) and (Y <= StringGrid.Selection.Bottom) then  
   Result := True;  
 except  
 end;  
end;  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  
begin  
 if IsCellSelected(string grid1, 2, 2) then  
  ShowMessage('Cell (2,2) is selected.');  
end;  

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -