- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa undermappar Kategori: Filer
Inlagt: 2008-03-15
Läst: 2167
Inlagt av: Kalle
Beskrivning
Skapa undermappar med en kodrad. Lägg till FileCtrl under uses.
Kod
c:\ 
   mapp1\ 
     mapp2\ 
      mapp3\ 
 
 
//Add 'FileCtrl' in the uses of your form  
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  ForceDirectories('c:\mapp1\mapp2\mapp3\'); 
end; 
 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -