- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Globala variabler Kategori: Blandat
Inlagt: 2007-08-31
Läst: 1679
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Ibland kan det vara praktiskt att använda sig av variabler som är åtkomliga i hela din applikation. Deklarera dina variabler i Interfacedelen i en Unit. Lägg sedan till denna Unit i Usesklausulen i alla formulär där du vill kunna använda variablerna.
Kod
unit uGlobal; 
 
interface 
var 
  UnaVariable:integer; //En global variabel 
  OtraVariable:string//En annan global variabel 
 
implementation 
 
end. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -