- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Håll alltid kvar formuläret i bakgrunden Kategori: Forms
Inlagt: 2007-08-30
Läst: 1540
Inlagt av: Nico
Beskrivning
Denna procedur kan du använda för att hålla kvar ditt formulär i bakgrunden.
Kod
protected 
 procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override; 
 
//... 
 
procedure TForm.CreateParams(var Params: TCreateParams); 
begin 
 inherited CreateParams(Params); 
 if Assigned(Application.MainForm) then 
 begin 
  Params.WndParent := GetDesktopWindow; 
  Params.Style := WS_CHILD; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -