- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Flytta en TPanel under körning Kategori: System
Inlagt: 2007-05-17
Läst: 1559
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Detta exempel visar hur du kan förflytta en panel under körning.
Kod
procedure TForm1.Button3MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
const 
 SC_DragMove = $F012; 
begin 
 begin 
  ReleaseCapture; 
  Panel1.perform(WM_SysCommand, SC_DragMove, 0); 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -