- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skriv ut en sidas bredd och höjd Kategori: Skrivare
Inlagt: 2007-05-05
Läst: 1593
Inlagt av: Janne
Beskrivning
Med detta exempel skrivs en sida ut med stor blå text längst upp till vänster.
Kod
var 
 printDialog : TPrintDialog; 
 myPrinter  : TPrinter; 
 
begin 
 // Create a printer selection dialog 
 printDialog := TPrintDialog.Create(Form1); 
 
 // If the user has selected a printer (or default), then print! 
 if printDialog.Execute then 
 begin 
  // Use the Printer function to get access to the 
  // global TPrinter object. 
  // All references below are to the TPrinter object 
  myPrinter := Printer; 
  with myPrinter do 
  begin 
   // Start printing 
   BeginDoc; 
 
   // Set up a large blue font 
   Canvas.Font.Size  := 20; 
   Canvas.Font.Color := clBlue; 
 
   // Write out the page size 
   Canvas.TextOut(20, 20, 'Page width = '+IntToStr(PageWidth)); 
   Canvas.TextOut(20, 150, 'Page height = '+IntToStr(PageHeight)); 
 
   // Finish printing 
   EndDoc; 
  end; 
 end; 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -