- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Skapa en sträng med fixerade längder Kategori: Strängar
Inlagt: 2007-05-01
Läst: 1389
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer ett kodexempel där en egen strängtyp skapas och fylls med data.
Kod
type 
 // Declare a customer record 
 TCustomer = Record 
  firstName : String[15]; 
  lastName : String[30]; 
 end; 
 
var 
 customer : TCustomer; 
 
begin 
 // Set up the John's customer details 
 with customer do 
 begin 
  firstName := 'John'; 
  lastName := 'Smith'; 
 end; 
 
 // Now show the details of our customer 
 ShowMessage('Customer name = '+customer.firstName+ 
               ' '+customer.lastName); 
end; 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -