- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Spara en TImageList med alla bilder till en fil Kategori: Blandat
Inlagt: 2007-03-13
Läst: 1634
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Här följer ett exempel där du sparar komponenten TImageList inlusive alla bilder till en fil. Du kan även läsa tillbaka dem igen med koden nedanför.
Kod
WriteComponentResFile('C:\imagelist1.bin',imagelist1); 
 
// Läsa tillbaka data till komponenten. 
 
imagelist1 := ReadComponentResFile('c:\imagelist1.bin', nil) as TImagelist; 
 
//När du läser komponenten tillbaka namnges den med samma namn som när den sparades till filen. Försök inte ladda den till en annan konmponent då detta resulterar i två likadana namn och Delphi kraschar. 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -