- Delphiartiklar, tips, forum, länksamling - 

      

START | DELPHI | LÄNKARGÄSTBOK 
 Forum

Grundkurs
  »Introduktion
  »Snabbguide
  »Komponenter
  »Händelser
  »Strängar
  »Räkna med Delphi   »Egna typer
  »Selektion
  »Iteration
  »Menyer
  »Funktioner
  »Arraystrukturer

Tips & Tricks
  »Nya tips
  »Blandat
  »Databaser
  »Filer
  »Forms
  »Grafik
  »Internet
  »Komponenter
  »Matematik
  »Multimedia
  »Objekt/ActiveX
  »Skrivare
  »Strängar
  »System
  »Mest lästa tips

Artiklar
  »Delphi och ADO
  »Bygga en DLL
  »Skapa en enkel rapport
  »Hantera registret
  »Enheter, units
  »Klassen TCanvas
  »Använd LookUp Controls

 Nya tips
 Lägg till tips
 Delphilänkar
 Gästbok

 

Dölj program i aktivitetsfältet Kategori: System
Inlagt: 2007-03-10
Läst: 1703
Inlagt av: Staffan Berg
Beskrivning
Proceduren döljer ditt program så att det inte visas i aktivitetsfältet.
Kod
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE); 
 
 SetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE, 
     GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE) or WS_EX_TOOLWINDOW); 
 
 ShowWindow(Application.Handle, SW_SHOW); 
end; 
 

 
 
© Copyright 2005 - Staffan Berg
- Alla rättigheter förbehålles -